Installationsgaranti på alla våra mjukvaror

För att ge extra lugn inför och efter inköp hos oss på Softkey.se erbjuder vi en installationsgaranti som försäkrar dig som kund att du får licens-/produktnyckeln installerad på det sätt som den är ämnad.

Garantin innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp om produkt-/licensnyckeln inte går att använda som den är avsedd, genom att följa guider som vi på Softkey.se hänvisar till.

För att kund ska omfattas av installationsgarantin krävs det att kund skriver till Softkey.se via e-post och där meddela att det inte har gått att installera programvaran och/eller aktivera produkt-/licensnyckeln på det sätt som guider som vi hänvisar till, anvisar. Detta måste göras senast 30 dagar efter att produkt-/licensnyckeln har mottagits. Kund måste även ha gett Softkey.se möjlighet att hjälpa till med installationen via fjärråtkomst till aktuell PC.

Om kund och Softkey.se skulle misslyckas att installera och/eller aktivera mjukvaran kommer kund krediteras och beställningen makuleras.

När kund har installerat sin mjukvara och fått produkt-/licensnyckel aktiverad på, en till flera antal enheter, utgår installationsgarantin.

Är du som kund intresserad av att prova en programvara innan köp så erbjuder de flesta programvarutillverkarna en provperiod på samtliga mjukvaror. Vi hänvisar i dessa fall direkt till mjukvarutillverkarens hemsidor.

OBS! Genom att aktivera en produkt-/licensnyckel låser du nyckeln till den enhet/konto som nyckeln avser, ingen installationsgaranti erbjuds efter installation och aktivering.